GIỚI THIỆU - BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH
Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Lãnh đạo Ban: 

- Trưởng Ban: Trần Đình Ước - Điện thoại: 0393.844.010; Fax: 0393.844.589; DĐ: 0912.354.447;Email: tduocht@gmail.com
- P.Trưởng ban: Võ Công Tứ         Điện thoại:  0393.844.199; DĐ: 0913.029.757
- P.Trưởng ban: Đào Anh Tuân     Điện thoại:  0904.221.770

- P. Trưởng ban: Đinh Văn Huấn    Điện thoại:  0976.477.857

Các phòng ban:

Phòng Tổ chức - HC: Lê Thanh Hoàn - Trưởng phòng;
DĐ: 0903.242.399


Phòng Nghiệp vụ: Phan Công Lệ  - Trưởng phòng;
DĐ: 0903.293827  


Văn phòng: Nguyễn Ngọc Lan - Chánh Văn phòng;
DĐ: 0902.234.797; Fax: 0393.844.589


Phòng Tài vụ: Trần Hữu Danh - Trưởng phòng;
DĐ: 0903.427.379


Tổ đăng ký đón tiếp: Nguyễn Thị Linh - Tổ trưởng;
DĐ: 0987.549.665


Tổ Bảo vệ: Cù Huy Hùng - Tổ trưởng;
DĐ: 0985.380.720 
Video Clips - Bài hát
Loading the player...
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline - 0912.354.447

Văn phòng - 0393.844.010
Truy cập hôm nay: 750
Tất cả: 7501042
 
  Giới thiệu l Tin tức l Mười cô gái Đồng Lộc l Hạng mục di tích l Chiến công l Tấm lòng vàng l Trang thơ l Bài hát l Liên hệ | Diễn đàn
  Ban quản lý khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc
Địa chỉ: Xã Đồng Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
Email: ngabadongloc.vn@gmail.com - Website: http://ngabadongloc.org.vn
Điện thoại liên hệ: 02393.844.010 - Fax: 02393.844.010 - Hotline phản ánh chất lượng phục vụ: 0912.354.447